HD

10 bài học được rút ra sau khi đọc "Work Rules"

Sau khi đọc sách "Work Rules" của tác giả Laszlo Bock, Giám đốc ngân hàng số PVCombanks Nguyễn Thị Nga rút ra được 10 bài học mà lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng nên suy ngẫm.